Klubová historie

Na této stránce jsme pro Vás připravili nejdůležitější data v historii našeho klubu. Historické fotografie k tomuto naleznete v naší fotogalerii!

 

 

1. listopad 1978 – založení klubu při ZO Svazarmu ve Strážnici. Stavba klubového karavanu se všemi tehdy moderními prvky.

 

25.-27.5.1979 – první klubový sraz v prostorách Strážnického autokempu.

 

1980 – na již pravidelném srazu návštěva již 25 posádek hostů a 7 posádek domácích.

 

1982 –  prvotní zmínka o Burčákovém srazuJ

 

1983 – Podzimní sraz 16.-18.9. s účastí 61 karavanů, kdy byla přítomna například hudba pana Bačíka, dále součástí srazu již připraven program pro zúčastněné.

 

5.10.-7.10. 1984 – Podzimní sraz – zde účast již 82 karavanů, z toho 20 domácích. Vyrobilo se mnoho litrů kyselejšího burčáku v chladnějším podzimu.

 

3.10.-5.10.1986 – Podzimní sraz již s účastí také 3. posádek z Polska.

 

1987 – dosavadního předsedu ing. Valáška vystřídal pan Sochor. Na podzim 2.10.-4.10. opět proběhl Podzimní sraz, kterého se zúčastnilo celkem 76 posádek. Za pozornost určitě stojí zmínka o nejstarších účastnících srazu - manželích Mlčochovi.

 

12.-15.5.1989 proběhl  ve Strážnici XVI. Dunaj-Camping-Rallye, kterého se zúčastnilo 380 posádek ze zemí  NSR, Rakouska, ČSSR a MLR. 29.9.-1.10.1989 se udál rovněž pravidelný Podzimní sraz na kterém se zároveň oslavilo 10. Výročí založení Podzimního srazu.

Závěrem roku 1989 byla svržena vláda a zrušeno KSČ. S touto událostí se váže zrušení Svazarmu a založení  Autoklubu ČSR, jehož členem se stal i náš klub.

 

21.9.-23.9.1990 se uskutečnil Podzimní sraz, tentokráte v autokempu Lučina s účastí posádek z Polska, NSR a Rakouska. Samozřejmě opět proběhl košt letošního burčáku.

 

1994 – náš klub zaevidoval 35 aktivních členů (posádek).

 

1995 – již 15 setkání při burčáku ve dnech 22.-24.9.

 

1997 – Podzimní sraz alias Setkání u burčáku proběhlo ve dnech 26.-28.9. za účastí 52 posádek, z toho 19 posádek z NSR.

 

7.5.-10.5. 1998 – se na Jarním klubovém srazu uskutečnila oslava 20. Výročí založení našeho caravan clubu. Účastnilo se 24 posádek.

V tomto roce se uskutečnilo „Setkání u burčáku“, což je nový název pro bývalý Podzimní sraz. Účastno bylo 86 posádek.

 

2008 – v tomto roce proběhly oslavy 30. Výročí založení našeho caravan clubu.

 

2010 - první zkušební verze naší internetové prezentace - na přelomu roku 10/11 spuštěna nová oficiální verze.