Oznámení 

pro účastníky 45. Burčákového srazu

Vážení účastníci,

Tímto Vám poskytujeme informace o zpracování Vašich osobních údajů. Osobní údaje získáváme a zpracováváme jen v nezbytném rozsahu proto, abychom mohli zajistit průběh 45. Burčákového srazu. Při jejich zpracování dodržujeme standardy jejich ochrany podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).


1. Správcem Vašich osobních údajů je Caravan Club Strážnice se sídlem Bratří Mrštíků 1591, 686 03 Staré Město. Pokud máte jakýkoli dotaz ohledně zpracování Vašich osobních údajů, můžete se obrátit na email: info@ccstraznice.cz

2. Zpracováváme zejména tyto Vaše osobní údaje: jméno, příjmení, telefon, email, adresu.

3. Vaše údaje zpracováváme z důvodu: zápis údajů při registraci na vrátnici a pobytu v areálu Autokempingu Strážnice, získání kontaktních údajů pro účely organizace srazu.

4. Veškeré osobní údaje zpracováváme za účelem: rychlého kontaktu v případě nepředvídatelné a akutní situace, zasílání pravidelných informací do emailu před začátkem srazu.

5. Jestliže jste nám udělili vyslovený souhlas se zpracováním, můžete ho kdykoli odvolat.

6. Osobní údaje zpracováváme v souladu s právními předpisy po nezbytně nutně dlouhou dobu - zpravidla po dobu 2 let od registrace na 45. Burčákovém srazu.

7. Je Vašim právem se na nás kdykoliv obrátit s dotazem týkajícím se námi zpracovávaných osobních údajů. Stejně tak můžete požádat o výmaz či úpravu údajů. Rovněž máte právo požadovat, abychom omezili zpracování osobních údajů Vaší osoby.

8. K Vašim údajům nemají přístup žádné další subjekty.

My Example