10 tipů pro první jízdu obytným vozem

03.11.2017

Obecně lze říci, že nejdůležitější je tolerance a ochota pomoci kdykoliv a komukoliv, a zároveň být tolerantní vůči svému okolí v dané lokalitě. Nikdy totiž nevíte, kdy budete zase potřebovat pomoci vy a zároveň i váš dočasný soused si chce svou dovolenou užít a nestojí o to, aby jeho pobyt byl jakkoliv narušován. Proto, pokud cestujete s dětmi, dbejte o to, aby i ony znaly zásady kempování a s tím spojenou etiketu. 

1. řízení vozu

jízda obytným vozem nebo osobním autem s karavanem je náročnější. Doporučujeme natrénovat ovládání vozu ještě před odjezdem na větších prostranstvích bez velkého provozu. Získáte lepší představu o velikosti vozu a jeho horších manévrovacích schopnostech. Tento nácvik později zcela jistě využijete při parkování nebo průjezdu úzkými uličkami měst.

2. dostatek prostoru

každá rodina by měla mít svůj vlastní karavan nebo obytný vůz. Možná v běžném životě spolu vychází vzájemně bezproblémově, ale při pobytu na omezeném prostoru delší dobu, může docházet ke konfliktům. V těchto chvílích bývá i sebevětší karavan velmi malý. I v případě cestování s dětmi je dobré jim dát trochu soukromí například v zadní části vozu, kterou lze oddělit alespoň částečně závěsem.

3. kontrolní seznam

Zejména při pronájmu je dobré si ověřit zda máte všechny věci "na palubě". Kontrolu je lepší provádět v klidu s dostatečným předstihem před jízdou. Připravili jsme pro Vás návrh kontrolního seznamu.

4. pomalý začátek

nechtějte stihnout dalekou cestu hned první den. Jestliže nejste dostatečně řidičsky zdatní, nejezděte v kuse více než 250 - 300 kilometrů. Jestliže pojedete déle, dělejte alespoň dostatečné bezpečnostní přestávky. Počítejte také, že první příprava pro nocování nebude probíhat ideálně a zabere Vám více času.

5. kontrola elektroinstalace vozu

Seznamte se dostatečně s elektroinstalací ve voze, zejména s vypínači a pojistkami. Ujistěte se, zda máte prodlužovací kabely a případně redukce pro země kam cestujete.

tip: v kempu rozbalujte buben od prodlužovacího kabelu úplně. Při vyšší zátěži může dojít k zahřátí a případně i požáru.

6. Doklady

Řidičské průkazy jsou uznávané v rámci Evropské unie i v dalších státech. Je dobré si udělat jeho kopii spolu s občanským průkazem nebo pasem, pro jejich případnou ztrátu nebo odcizení. Vyvarujete se tak zbytečným komplikacím.

7. správné zabalení a upevnění nákladu

Nádobí by jste měli pořádně upevnit. Případné mezery vhodně vyplňte - například utěrkami nebo ručníky. Dlouhodobé chrastění a cinkání nádobí není moc příjemné. Skříňky a šuplíky zajistěte nebo uzamčete. Taktéž pořádně upevněte náklad v garáži (je-li součástí vozu) nebo na střeše. U těžších předmětů doporučujeme použít vhodné vázací prostředky nebo upínací pásy ("kurtny").

8. bezpečné odstavení vozu

karavany a některé obytné vozy mívají stavěcí nohy na zadní části vozu. Ty doporučujeme použít vždy při delším stání pro pevné "zakotvení". Takto ustavený vůz se nehoupe a je příjemnější i pro přenocování. V případě, že je povrch stání rozvlhlý nebo měkký, použijte pod stavěcí nohy vhodné podkladní desky.

9. hospodaření s vodou

kvalitní půjčovna by Vás měla před odjezdem dostatečně seznámit i obsluhou vody a odpadů. Vysvětlí Vám, jak užívat toalety, jak plnit čistou vodu a vyprazdňovat odpadní vodu. Téměř všechny systémy jsou uživatelsky přívětivé a jejich obsluha není náročná. Zjistěte, zda máte vše potřebné na celou dobu dovolené (např. náplně do WC nebo dostatek speciálního toaletního papíru,...)

10. kontrola před odjezdem

Před každým odjezdem (zejména po delším stání na jednom místě) obejděte celý vůz. Zkontrolujte, zda jsou zasunuty stavěcí nohy a markýza, dostatečně upevněn náklad (např. jízdní kola na nosiči vzadu vozu), sbalen připojovací kabel a zda máte sbaleno veškeré vybavení ve voze a sklopena satelitní parabola.